Halabhab – @halabhabb

freh fruits halabhab Jl.Merdeka 141 (sebrang kantor pemadam kebakaran)

@halabhabb – Halabhab? Karena yang haus butuh kepastian. Jl.Merdeka 141 (sebrang kantor pemadam kebakaran).